indhold_0031_Haslev idrætsefterskole 99 popart2 popart1
undervisning-1
undervisning-2
indhold_0018_Haslev idrætsefterskole 71 indhold_0025_Haslev idrætsefterskole 83
indhold_0024_Haslev idrætsefterskole 76
indhold_0005_Haslev idrætsefterskole 52 klaver

Valgfag

1 gang om ugen har man et valgfag, som vælges for hele året. I disse timer er der mulighed for at fordybe sig og dykke ned i et mere afgrænset interessefelt og arbejde på at højne sin forståelse, færdigheder og kompetencer indenfor dette område.

Indhold og undervisningsform i de enkelte fag er vidt forskellige og vil variere i årets løb også.  Som afslutning kan nogle fag afsluttes med prøve, hvor andre vil afrundes med et projekt eller udstilling.

Tysk

Fysik/kemi

Verdensmålene

Hisam

Innovation

Dannelse

Krea

Musik

Medie