Haslev Idrætsefterskole_108 Haslev Idrætsefterskole_105 Haslev Idrætsefterskole_011
bliv-elev-1
bliv-elev-2
Haslev Idrætsefterskole_062 Haslev Idrætsefterskole_058 Haslev Idrætsefterskole_056
Haslev Idrætsefterskole_098
Haslev Idrætsefterskole_110 Haslev Idrætsefterskole_096 Haslev Idrætsefterskole_086

Økonomi

Skoleåret på Haslev Idrætsefterskole er på 42 uger. Det koster 2.625 kr. pr. uge at gå her i skoleåret 2022/23.

Alle elever på efterskolen får statsstøtte til opholdet. Beløbet står i forhold til forældrenes bruttoindkomst. Staten betaler et fast beløb pr. skoleuge. Prisen for hele skoleåret vil derfor være mellem ca. 55.000 og 83.000 kr.

Betalingen dækker alle fælles undervisningsmaterialer, kost, logi, skoledragt, udflugter, turneringer, stævner og lejrskole. Der er ingen ekstra opkrævninger i løbet af skoleåret.

Efter optagelsesbesøg skal der derudover betales et optagelsesgebyr på 2.500 kr. Eleven er først optaget, når gebyret er betalt, hvorefter tilmeldingen er bindende og pladsen sikret jeres barn.

Skolepengene betales à 11 rater i årets løb, hvoraf den første skal betales 1. februar forud for skolestart.

Der er mulighed for at søge individuel elevstøtte fra en særlig pulje – kontakt os for at høre nærmere.

Hvis skoleåret afbrydes i utide, er man forpligtet til at betale skolepenge yderligere 4 uger fra den dato, afbrydelsen finder sted. I disse uger ydes der ikke statstilskud. Dette gælder uanset, om det er eleven, forældrene eller skolen, der tager beslutningen.

17
JUN

Mundtlig eksamen/sidste tider

Er man ikke til eksamen denne dag, deltager man i alternative aktiviteter

18
JUN

Mundtlig eksamen/sidste tider

Er man ikke til eksamen denne dag, deltager man i alternative aktiviteter

19
JUN

Eksamen/sidste tider

Er man ikke til eksamen denne dag, deltager man i alternative aktiviteter

Se hele kalenderen
Gå til galleriet