indhold_0036_Haslev idrætsefterskole 106 indhold_0032_Haslev idrætsefterskole 100 indhold_0031_Haslev idrætsefterskole 99
undervisning-1
undervisning-2
indhold_0004_Haslev idrætsefterskole 51 indhold_0034_Haslev idrætsefterskole 102
indhold_0030_Haslev idrætsefterskole 90
fodbold_0007_Haslev idrætsefterskole 24 danse_0004_Haslev idrætsefterskole 77

Uddannelsesvejledning

Vejlederne er en del af skolens og elevernes hverdag. De har således daglig kontakt til eleverne både i og udenfor undervisning, hvilket giver optimale betingelser for vejledningen. Alle elever er tilknyttet en primær vejleder og det tilstræbes, at den primære vejleder har eleven i mindst ét bogligt fag.

Præsentation af vejledningen

På Haslev Idrætsefterskole er der 3 uddannelsesvejledere, der forestår skolens vejledningsaktiviteter. Dette foregår i tæt samarbejde med skolens andre lærere, der hver især har

et godt og indgående kendskab til de forskellige elever og dermed kan bidrage til et mere nuanceret syn på den enkelte elevs kompetencer.

I løbet af skoleåret foregår der forskellige vejledningsaktiviteter enten som individuelle samtaler, gruppearbejde eller samlede foredrag. Alle elever skal desuden i brobygning på 2 forskellige ungdomsuddannelser og i den forbindelse udarbejdes en obligatorisk selvvalgt opgave (OSO), der tager udgangspunkt i elevens uddannelses- eller jobønske.

Men vejledningen på HIS er mere end de formelle vejledningsaktiviteter nævnt herover. Alle elever er tilknyttet en hjemgruppelærer og flere faglærere og idrætslinjelærere. Den tætte relation dette giver er også med til at danne baggrund for mange samtaler, der også kan være afklarende og udviklende for elever i forhold til fremtidsønsker og muligheder. Det er fx helt naturligt volleylæreren inddrages, når elever er i tvivl, om de skal vælge et givent gymnasium pga. de sportslige muligheder, det giver og faglærerne får ofte spørgsmål fra eleverne om hvorvidt deres faglige niveau er højt nok til at klare en gymnasial uddannelse. I det hele taget giver de tætte relationer på efterskolen – både til andre elever og medarbejdere lejlighed til at reflektere over spørgsmål som: Hvem er jeg? Hvordan skal mit liv forme sig? Hvilke drømme og muligheder har jeg?

Tilmelding til ungdomsuddannelse

I et samarbejde mellem vejleder, elever og forældre udfyldes elevernes ansøgning til ungdomsuddannelsen på optagelse.dk. Forældrene tilsendes en mere detaljeret plan for dette i løbet af skoleåret.

Uddannelsesvejledere

Dorthe Christensen

Helle Petersen

 

 

Edel Kjær Pedersen