indhold_0033_Haslev idrætsefterskole 101 indhold_0031_Haslev idrætsefterskole 99
undervisning-1
undervisning-2
indhold_0016_Haslev idrætsefterskole 67 indhold_0018_Haslev idrætsefterskole 71
indhold_0006_Haslev idrætsefterskole 53
fodbold_0001_Haslev idrætsefterskole 28 thumb_0016_Haslev idrætsefterskole 72

Religion

Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår viden om og indsigt i kristendommen, som en levende, nutidig og vedkommende livstolkning.

Undervisningen tager udgangspunkt i den danske folkekirkes evangelisk-lutherske kristendomsforståelse, hvor eleverne får et godt overblik over de bibelske tekster og lærer at læse og tolke specielt tekster fra Det Nye Testamente.

Undervisningen sigter mod, at eleverne får forståelse for det kristne menneskesyn samt mulighed for selvstændig stillingtagen til etiske og menneskelige livsspørgsmål.

Faget er obligatorisk, men det er ikke et eksamensfag.