indhold_0017_Haslev idrætsefterskole 68 indhold_0020_Haslev idrætsefterskole 73
undervisning-1
undervisning-2
indhold_0018_Haslev idrætsefterskole 71 indhold_0015_Haslev idrætsefterskole 66
indhold_0016_Haslev idrætsefterskole 67
indhold_0023_Haslev idrætsefterskole 75 indhold_0024_Haslev idrætsefterskole 76

Dansk/Samfundsfag

Hvornår er dansk bedst? Vores bud er, når emnet berører dig personligt, fordi det er aktuelt og relevant for din udvikling – og så må det gerne være spændende!

I dansk på Haslev Idrætsefterskole bliver store emner – globalt og nationalt – diskuteret. Vi forholder os til etiske, moralske, politiske og filosofiske spørgsmål, fordi vi betragter dig som et reflekterende menneske, der har holdninger til livets store udfordringer.

Vi arbejder med meget forskellige teksttyper i dansk: Tegneserier, musikvideoer, danske og udenlandske film, TV- reklamer, dokumentarprogrammer, trykte reklamer, noveller, kunstbilleder, internetsider, sangtekster, avisartikler og meget mere. Du vil desuden skulle afprøve dine færdigheder i selv at lave tekster.

Ved hjælp af den niveaudelte undervisning vil vi hjælpe dig med at få brugbare redskaber til at klare eksamen og din fremtidige uddannelse bedst muligt, og vi vil frem for alt styrke dine evner til at analysere og fortolke tekster. Du vil få konkrete metoder til at løfte dine fortolkninger op på et højere niveau.

Vi bruger ofte computeren i timerne – både som skriveredskab til dine noter og til at arbejde med fx internetartikler og debatsider.

Samfundsfag er integreret i danskfaget på Haslev idrætsefterskole. Det betyder, at vi løbende arbejder med aktuelle samfundsforhold, politiske emner og ofte trækker samfundsvinklen ind i tolkningen af dansktekster.

Dit skriftlige dansk arbejder vi på at forbedre vha. skriveøvelser relateret til 10. klasseprøvens krav og mål.