thumb_0013_Haslev idrætsefterskole 86 indhold_0011_Haslev idrætsefterskole 58
undervisning-1
undervisning-2
indhold_0022_Haslev idrætsefterskole 91 indhold_0025_Haslev idrætsefterskole 83
indhold_0004_Haslev idrætsefterskole 51
indhold_0027_Haslev idrætsefterskole 85 indhold_0016_Haslev idrætsefterskole 67

Temadage

Temadage

I løbet af skoleåret brydes den almindelige undervisning op adskillige gange af diverse temadage og -uger.

Vi har blandt andet:

  • I starten af skoleåret har vi en introuge, hvor hele skemaet er brudt op med aktiviteter på kryds og tværs for at lære hinanden rigtig godt at kende.
  • I september ligger 3 idrætstemadage, som vi bruger udelukkende på at beskæftige os med idræt. Vi har tidligere afholdt vores egen olympiade, lavet rollespil om professionel idræt og været på overlevelsestur. Vi vil naturligvis ikke røbe hvilke strabadser du kommer ud for, men vi kan love, at det bliver en udfordring både fysisk og psykisk.
  • I efteråret skal alle elever igennem deres obligatoriske selvvalgte opgave (OSO), som har valg af fremtidig uddannelses og jobvej som omdrejningspunkt.  I forbindelse med OSO-projektet fungerer alle skolens lærere som vejledere og alle elever får tilknyttet en lærer, der tilbyder vejledning før, under og efter brobygningsugen. En intern censor vurderer fremlæggelsen sammen med den tilknyttede vejleder og eleverne får herefter karakter og udtalelse.  OSO-opgaven er obligatorisk for at opnå en fuld 10. klasses prøve.
  • Vi har vores multidage. Her er alle elever sammen om at lave kortfilm, som afsluttes med festlig prisuddeling. I disse dage må man finde sin indre skuespiller, danser, lydmand, computertekniker, musiker eller sanger frem, for vi har brug for dem alle, hvis projektet skal lykkes.
  • Inden påske står den på holdningsdage. Her arbejder vi i dybden med et tema, som man i dagligdagen ikke altid har tid til at se nærmere på. Det kunne fx være et tema som “fordomme”, som bliver belyst på forskellige måder. Under holdningsdagene finder man måske frem til sin egen holdning – på den fede måde.
  • I løbet af foråret tager vi på turdage ud i det blå – til steder, som giver mening ift. alt det andet vi også gør på HIS.
  • Alle obligatoriske fag har deres egen fagdag, som giver mulighed for ekstra fordybelse.
  • Linjeture tager vi også på, hvor hver idrætslinje tager på en længere tur sammen til et sted i Europa.
  • Og så er der alle de andre: Musisk dag, kulturdag, aktionsdag, temafester, linjeidrætsdage, uddannelsesdag etc.
  • ….

Alt sammen er det med til at fuldende netop dit efterskoleår.