indhold_0030_Haslev idrætsefterskole 90 indhold_0028_Haslev idrætsefterskole 86 indhold_0026_Haslev idrætsefterskole 84
undervisning-1
undervisning-2
indhold_0011_Haslev idrætsefterskole 58 indhold_0013_Haslev idrætsefterskole 62 indhold_0015_Haslev idrætsefterskole 66
indhold_0016_Haslev idrætsefterskole 67
indhold_0028_Haslev idrætsefterskole 86 indhold_0014_Haslev idrætsefterskole 63 indhold_0000_Haslev idrætsefterskole 44

Boglige fag

Den obligatoriske boglige undervisning (dansk, matematik, engelsk og evt. tysk og fysik/kemi) er på 10. klasses niveau og afsluttes med 10. klasse eksamen. På HIS har vi valgt at opdele vores obligatoriske boglige fag i 2 niveauer, som eleverne bliver delt ind i med baggrund i standpunktskarakterer og elevernes egne vurderinger af, hvor deres niveau er. Det drejer sig om følgende fag:

 • Dansk/samfundsfag
 • Matematik
 • Engelsk
 • Kristendom (bliver ikke niveaudelt)

Du skal derudover vælge ét valgfag. Det kan være:

 • Tysk
 • Fysik/kemi
 • Hisam
 • Dannelse
 • Innovation
 • Kreativ
 • Musik
 • Bæredygtig fremtid

indhold_0024_Haslev idrætsefterskole 76